Opzegservice verzekeringen

Opzegservice

Door hier te klikken verschijnt automatisch een opzegbrief. Deze dient u in te vullen, uit te printen en te ondertekenen. De opzegbrief kunt u ons vervolgens kosteloos toesturen. Uw lopende verzekering zal vervolgens per eerstvolgende contractsvervaldatum door de huidige verzekeraar worden beŽindigd. Het is van groot belang dat u het polisnummer en de contractsvervaldatum correct invult.

Let op: u kunt uitsluitend gebruik maken van onze opzegservice indien u een verzekering via FinancePoint bij Unigarant heeft afgesloten. Bent u geen klant van FinancePoint, dan wordt uw opzegging NIET in behandeling genomen.

Vrijwel alle verzekeraars hanteren een opzegtermijn. In de meeste gevallen bedraagt de opzegtermijn twee maanden. Dit betekent dat u de verzekering tenminste twee maanden voor de contractsvervaldatum schriftelijk bij de huidige verzekeraar dient op te zeggen. De betreffende verzekering zal vervolgens door uw huidige verzekeraar per eerstvolgende contractsvervaldatum worden beŽindigd. Nadat de verzekering is beŽindigd kunt u uiteraard geen rechten meer ontlenen aan de verzekering.

Personenautoverzekering: nadat een autoverzekering is beŽindigd ontvangt u van de beŽindigende verzekeraar een royementsverklaring. Dit document wordt ook wel een no claimverklaring genoemd. U dient ons de originele verklaring toe te sturen. Uitsluitend op basis van een originele royementsverklaring verleend Uniagarant Verzekeringen u de berekende no claimkorting.
Auto verzekeren Unigarant
Unigarant Verzekeringen: